Visie

Voor Management2 is werken netwerken en weten twee meer dan één. Er wordt gebruik gemaakt van kennis uit de organisatie, uit het netwerk en de keten. Een bedrijf, een manager, een medewerker maakt altijd deel uit van meerdere structuren. Als duidelijk is wat de positie in het netwerk is, verrijkt dat de organisatie of de persoon.

Wat doen we?

Organisaties kunnen bij ons terecht voor logistiek, algemeen management, verander- of project- , of productiemanagement. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij strategieontwikkeling, de herinrichting van uw organisatie, het realiseren van een cultuuromslag. Hans de Wit kan ook fungeren als sparring partner voor besturen of directies.

Management2

Spin in het web van Management2 is Hans de Wit. Als ondernemend manager en eigenaar van Management2 heeft Hans brede ervaring opgedaan in uiteenlopende, vaak complexe omgevingen. Hij heeft zich onderscheiden bij het herinrichten van organisaties met de focus op lange-termijn-oplossingen. Hij krijgt mensen in beweging en werkt gericht aan processen zonder de details uit het oog te verliezen. Hij heeft veel ervaring als manager van multidisciplinaire teams.

Hans de Wit is een algemeen manager met een sterk gevoel voor de relatie tussen de interne organisatie en de omgeving. Hij heeft een open manier van communiceren, kan diplomatiek zijn op alle niveaus, maar ook zeer direct indien de situatie daarom vraagt.

Hans heeft met zijn technische en bedrijfskundige achtergrond achttien jaar ervaring in internationale productie-omgevingen. Hij is gestart als opleidingsfunctionaris, later productiedirecteur en general manager Europees distributie-centrum. Na een paar jaar als statutair directeur in het MKB is hij sinds 2004 eigenaar van Management2.